Cuma Namazı:

 


Cuma Namazı:


Kur'ân'da Cuma adıyla isimlendirilen bir sûrede Müslümanlar Cuma namazına katılmak ve alışverişi bırakmakla görevlendirilmişlerdir. Cuma namazı öğle namazının yerine geçen bir namazdır. Cuma namazında imam namazdan önce iki hutbe okumaktadır. Ehl-i Sünnet mezhebinde Cuma namazı aynî farz olarak görülmektedir, fakat İmâmiye Şîası'na göre aynî farz oluşu İmam'ın zuhûruna veya İmam tarafından atanmış bir vekîlin varlığına bağlıdır. Gaybet döneminde diğer şartların oluşması durumunda Cuma namazı ertelenmiş [ tehîrî ] farz olarak isimlendirilir. Meşhûr olmayan görüşlere göre kimi zaman gaybet döneminde Cuma namazı aynî farz olarak görülmüş kimi zaman ise halk Cuma namazından nehyedilmiştir (daha fazla bilgi için bkz: Meclisî, LXXXVI, 123 vd.).

Toplumsal açıdan Müslümanların bir yerde toplanıp birbirlerinin durumundan haberdâr olmaları ve ayrıca toplumsal meseleler hakkında bilgi edinmeleri mevcût duruma yönelik çözüm yolları geliştirmelerini mümkün kılmaktadır. Bir araya toplanmanın bir diğer faydası toplumsal bilincin oluşmasını sağlamasıdır.