Doğumundan Peygamberliğe

 


Doğumundan Peygamberliğe:


Çok sayıdaki rivâyete göre Hz. Muhammed (s), Rebîü'l-Evvel ayının 17'sinde, Fil Yılı'nda [ âmm'ül-fil ] (570) veya bir rivâyete göre ise aynı ayın 12'sinde dünyaya gelmiştir. Hz. Muhammed'in (s) babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, annesi Vehb'in kızı Âmine'dir. Her ikisi de, ileri gelenlerinin Mekke'de önemli bir nüfûza sahip oldukları ve ticaret ehli olan büyük Kureyş kabilesine mensuptur. Hz. Muhammed'in (s) babası oğlunun doğumundan kısa bir süre önce ticaret için gittiği Şam'dan dönerken hastalanarak vefât etti. Mekke'de yaygın olan geleneğe göre Hz. Muhammed'i (s) temiz bir havada yetişmesi için Halîme adında bir kadına verdiler. O altı yaşındayken annesiyle birlikte akrabalarını ziyaret için Yesrib'e (Medîne) gitti. Ziyaretin dönüş yolunda Âmine hastalanarak vefât etti. O'nu Medîne yakınlarındaki Ebvâ adı verilen bölgeye defnettiler. Hz. Muhammed (s) daha sonra dedesi Abdulmuttalib'in himâyesine girdi. Fakat o da Hz. Muhammed (s) sekiz yaşında iken vefât edince Hz. Muhammed (s) amcası Ebû Tâlib'in yanında kaldı (örn. bkz: İbn Hişâm, I, 178 vd.). Ebû Tâlib yeğenine çok fazla önem veriyordu. Şâm'a yaptığı ticarî yolculuklarının birinde onu yanında götürdü. Bu yolculuk esnâsında Bahîrâ adındaki bir rahip ondaki peygamberlik nişânelerini fark etti ve Ebû Tâlib'i bu durumdan haberdâr etti (bkz: İbn İshâk, 73 vd.).

Hz. Muhammed (s) evlenmeden önce vukû bulan olaylardan birisi onun Hılfü'l-Fudûl Anlaşması'na katılmasıdır. Bu anlaşmada “Mekkeliler kim olursa olsun mazlûma yardım edeceklerini ve hakkını savunacaklarını” taahhüt etmişlerdi. Hz. Muhammed (s) sonraki dönemlerde bu anlaşmayı yâd etmiş ve eğer kendisini tekrar benzeri bir anlaşma için çağıracak olsalar katılacağını söylemiştir (bkz: İbn Hişâm, I, 141–2).

Hz. Muhammed'in (s) doğru sözlülüğü ve dürüstlüğü halk arasında dillere destan olmuştu. Öyle ki ona “emîn” lakabını vermişlerdi. Bu doğru sözlülük ve dürüstlük Huveylid'in kızı Hadîce'nin dikkatini çekti ve onu kendi sermayesiyle ticaret için Şâm'a gönderdi. Daha sonra Muhammed-i Emîn'in (s) dürüstlüğünden daha da etkilenerek, meşhûr olan rivâyete göre ondan on beş yaş büyük olduğu halde onunla evlenmek için ilk adımı kendisi attı. Hadîce, Hz. Muhammed'in (s) için fedakâr bir eş oldu. Hz. Peygamber (s) o yaşadığı müddetçe başka bir kadınla evlenmedi. Hadîce, Hz. Peygamber (s) için birkaç çocuk dünyaya getirdi. Erkek çocukları bebekliklerinde vefat ederken kız çocukları arasında en çok Hz. Fâtıma (a) meşhûr oldu.

Hz. Muhammed'in (s) hayatının evlilikten peygamberliğe kadarki döneminin detayları hakkında elimizde çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Fakat buna rağmen, O'nun halk arasında düşünce ehli bir insan olarak tanındığını ve kavminin beğenilmeyen bazı âdetlerinden çok fazla rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Kavminin çirkin an'anelerinden en göze batanı putperestlik idi ki Hz. Peygamber (s) putperestlikten yüz çevirmişti. Hz. Muhammed (s) peygamber olmadan önce tek başına Mekke yakınlarındaki bir dağda bulunan Hıra Mağarası'na çekiliyor ve orada bulunduğu zamanları sükût ve tefekkürle geçiriyordu (bkz: Taberî, II, 300).