İslamın Zuhuru


 


I. İSLÂM'IN ZUHÛRU:

 

İslâm Peygamberi'nin (s) Hayatı: Hz. Muhammed'in (s) hayatı sadr-ı İslâm'dan itibaren Müslümanların ilgi odağı olmuştur. Fakat bu ilgiye rağmen, mevcût çok sayıdaki rivâyet, detaylarda birbiriyle uyum arz etmemektedir. Bizim Hz. Muhammed'in (s) peygamber olmadan önceki hayatına dair bilgimiz, O'nun peygamber olduktan sonraki hayatı hakkındaki bilgimiz kadar fazla değildir. Her halükârda, onun 63 yıl süren hayatının araştırılması sonucunda zihnimizde hâsıl olan tasavvur, O'nun birçok zorluğa katlanarak, yorulmadan ve ümitsizliğe düşmeden, toplumu ıslâh etmeye uğraşan, Arap Yarımadası'nı birliğe kavuşturup, Yarımada sınırları dışında İslâm'ın yayılması için ortam hazırlayan; daha da önemlisi bugün dünyanın en önemli dînlerinden birisinin kurucusu olduğudur.